Damage 5 sản phẩm

_image _image
Dầu gội liệu pháp cho tóc hư tổn
Growus Damage Line
  • 500.000₫ 682.000₫
_image _image
Tinh chất scaling chân tóc cho da đầu
Growus Damage Line
  • 460.000₫ 638.000₫
_image _image
Xịt dưỡng tóc phục hồi cho tóc hư tổn
Growus Damage Line
  • 500.000₫ 682.000₫
_image _image
Set Damage (Dầu gội 1 + Treatment 1 + Ampoule 1)
Growus Damage Line
  • 1.460.000₫ 2.002.000₫
_image _image
Set Dầu gội liệu pháp cho tóc hư tổn( Dầu gội Damage*1 + Scaler 250g*1)
  • 1.025.000₫ 1.386.000₫