WEB OPENING

 

 

 

EVENT HOT MỪNG OFFICIAL WEB OPENING!!!! 

Pre-order EVENT

Thời gian áp dụng ngày 24 - 30/11/2021

Tất cả các đơn hàng đều sẽ được áp dụng giảm thêm 10% khi mua hàng lần đầu trên website chính thức của GROWUS VN.

 Nhập mã : WEBOPEN10 

Lưu ý : nhập mã vào bước thanh toán để được trừ trực tiếp vào đơn hàng.

Thời gian giao hàng : Thời gian giao hàng sẽ được bắt đầu từ thứ 3 ( 30/11/2021)