SET 6 sản phẩm

_image _image
Set Dầu gội trị liệu ngăn rụng tóc
Growus Therapy Line
  • 1.000.000₫ 1.364.000₫
_image _image
Set Dầu gội trị liệu ngăn rụng tóc cho nam(Dầu gội nam*1 + Scaler 250g*1)
  • 1.025.000₫ 1.386.000₫
_image _image
Set Dầu gội trị liệu ngăn rụng tóc cho nam(Dầu gội nữ*1 + Scaler 250g*1)
  • 1.025.000₫ 1.386.000₫
_image _image
Set Dầu gội liệu pháp cho tóc hư tổn( Dầu gội Damage*1 + Scaler 250g*1)
  • 1.025.000₫ 1.386.000₫
_image _image
Set Damage (Dầu gội 1 + Treatment 1 + Ampoule 1)
Growus Damage Line
  • 1.460.000₫ 2.002.000₫
_image _image
Set Therapy (Dầu gội nam*1 + Dầu gội nữ*1 + Scaler 120g)
  • 1.375.000₫ 1.870.000₫